FANDOM


1.1Mfollower-Banner

Thời gian: ngày 17 tháng 12, 2017 04:00 JST ~

Tất cả người chơi sẽ nhận được Saintquartz10 Để kỉ niệm 1,1 triệu người Follow Twitter Milestone.
  • Chỉ có những người chơi đã clear Fuyuki mới có thể nhận được Saintquartz10.
  • Thời gian Campaign : ngày 17, 2017 04:00 ~ ngày 31 tháng 5, 2018 23:59 JST