FANDOM


Banner 101030245
Info 20161205 01 y778c

絶対魔獣戦線 - バビロニア
Order VII - Chiến tranh Tuyệt đối chống lại các quái vật - Babylonia
Ở B.C. 2655, Order VII có một nền văn minh cổ xưa nhất trong lịch sử loài người - Mesopotamia.

The 7th Grand Order đã được đặt ở năm 2655 B.C.
Đây chính là giai đoạn khởi đầu của con người lãng quên các vị thần.
Sự hủy diệt nhân loại đã được ghi chép lại bởi bàn tay của 『Three Goddess Alliance』.
Một lời tiên tri dự báo rằng sẽ có sự hủy diệt sự tiêu thụ của Uruk.
Cuộc chiến tranh vĩ đại nhất đã được bắt đầu, trước khi có lời thông báo ─────!

Order VII được ra mắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2016.

BabyloniaDividerNoText
TVCM