FANDOM


Xmas2017jp banner

Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày 15 tháng 12 năm 2017 (Sau Bảo trì) ~ 25 Tháng 12 Năm 2017 21:59 (Theo giờ Việt Nam)
Tên sự kiện: Merry Christmas from the Underworld (冥界のメリークリスマス, Mei Kai no Merii Kurisumasu?)
Yêu cầu: Clear Map Babylonia

Xmas2017Divider
Thông Tin Event


Xmas2017Divider2


Link APP Wiki FGOEdit