FANDOM


Christmas2017jp prologue

1/2 AP Main QuestEdit

 • Main Quests sẽ đến Map Babylonia tốn tận 1/4 AP (Bổ sung 1/2 AP và 1/2 AP trên đầu).
 • Thời gian: 13 tháng 12, năm 2017 16:00 ~ 25 tháng 12, năm 2017 21:59 (Theo giờ Việt Nam)

Clear Event Story sẽ có được 4★Icon Servant 197.
 • Tương tự như Christmas 2015 Event, Main Story Quests sẽ được ra mắt mỗi ngày.
 • Người chơi sẽ cần War God Ticket để có được một bản sao cố định Icon Servant 197 và sử dụng CrystalWreath để buôn bán cho nhiều bản sao của bản thân.
 • Santa-Moustache được sử dụng để tăng cho Icon Servant 197.
 • Để dành SandoftheUnderworld để roll lottery Box.


アルテラ・ザ・サン〔タ〕 聖夜の虹、軍神の剣

アルテラ・ザ・サン〔タ〕 聖夜の虹、軍神の剣

Main QuestEdit

 • Main quests sẽ được gated and mở khóa theo lịch trình Event
Main Quest Schedule
メインクエスト 第1節・第2節
Chapter 1 & 2
15 tháng 12, (Sau bảo trì) ~ 25 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam)
メインクエスト 第3節
Chapter 3
16 tháng 12 16:00 ~ 25 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam)
メインクエスト 第4節
Chapter 4
17 tháng 12 16:00 ~ 25 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam)
メインクエスト 第5節
Chapter 5
18 tháng 12 16:00 ~ 25 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam)
メインクエスト 第6節
Chapter 6
19 tháng 12 16:00 ~ 25 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam)
メインクエスト 第7節・第8節
Chapter 7 & 8
20 tháng 12 16:00 ~ 25 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam)

Challenge QuestEdit

Rate-Up Schedule
Time Frame Rate-Up Servants
15 tháng 12 ~ 18 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam) Icon Servant 196
19 tháng 12 ~ 20 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam) Icon Servant 196 Attilaicon
21 tháng 12 ~ 22 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam) Attilaicon
23 tháng 12 ~ 25 tháng 12 21:59 (Giờ Việt Nam) Icon Servant 196
Other Rate-Up Servants
Gilcastericon Medusalancericon Ushiwaicon
Craft Essence
130px ★ ★ ★ ★ ★
Starry Nights

ATK: 500/2000
HP: 0/0

130px ★ ★ ★ ★
Party Time

ATK: 200/750
HP: 320/1200

130px ★ ★ ★
Snow Pirates

ATK: 0/0
HP: 300/1500

My RoomEdit

 • Bây giờ bạn có thể chọn các Servant chưa chính thức yêu thích của bạn vào My Room.
 • Nhưng nếu hết hạn và bạn chưa đổi lấy vĩnh viễn thì Servant trong My Room sẽ chuyển qua Mash.

ChọnEdit

 • Khi bạn bấm vào hình ngôi sao vào servant hoặc CE bất kỳ thì lúc vào shop lên level hoặc cường hóa, những servant được đánh dấu này sẽ hiện lên tùy theo cách bạn chỉnh trong menu và màn hình tương ứng

Party Event bonusEdit

 • Addition of event bonus indicators in the Party Menu and Support Selection Menu.

Zoom FunctionEdit

 • A new pop-up screen to let players confirm whether or not to enlarge their "Saint Graph" / Card Art in their respective profile screens. This is to avoid players who tap the Saint Graph image accidentally and enlarges the image. (Players will slow internet connection or low-spec devices will experience lag-issues. This pop-up prevents that from happening.) [Toggle-able in Options Menu].

Battle Indicators and AnimationsEdit

 • If debuff from the enemy fails, it will indicate [Guard] instead of [Miss]
Invincibility↓ Pierce Invincibility↓
Dodge↓ Sure Hit↓