FANDOM


Inheriting-1

1) My Room option

Inheriting-2

2) Tạo Mật Khẩu

Inheriting-3

3) Copy code chuyển

Chuyển Thiết Bị dùng để save tài khoản và chuyển đổi tài khoản của bạn qua thiết bị mới. A code chuyển có thể lấy từ My Room.

  1. Bước 1: Ấn Chuyển Thiết Bị (引き継ぎナンバー発行)My Room trên menu.
  2. Bước 2: Nhập mật khẩu vào để có thể vào tài khoản khi đổi thiết bị (ô thứ 2 là xác nhận lại mật khẩu, chỉ cần bấm mật khẩu lại vào đó). Mật khẩu phải có độ dài là 4-12 có chữ lẫn số.
  3. Bước 3: Khi bấm mật khẩu xong nó sẽ tự chuyển qua trang thứ 2, Dùng Copy (コピー) để copy code chuyển , Ấn Đóng (閉じる) (ở phía bên phải, 新規で発行する). Code này có thể sử dụng ngay khi muốn chuyển sang thiết bị khác hoặc sử dụng cho tương lai.
  4. Để sử dụng Code, vào thiết bị mới hoặc tải lại game là Fate/Grand Order. Ngay giữa màn hình chính, ấn Chuyển Thiết Bị nằm ở bên trái phía dưới cùng (引き継ぎ). Nhập code bạn ở trên và mật khẩu ở dưới để đăng nhập tài khoản.

Lưu ý: Code không có thời hạn. Và hãy nhớ rằng Code chỉ dùng được Một Lần; khi dùng phải làm lại bước 1 , nhập mật khẩu và tạo một code mới một lẫn nữa. Tuy nhiên , có thể tạo lại 1 code mới và mật khẩu ngay khi bạn đã tạo code rồi (Để tránh bạn quên mật khẩu thì nên lưu code và pass vào một nơi nào đó chắc chắn).