FANDOM


Da Vinci Workshop (ショップ) là tùy chọn thứ 4 trong menu. Nó phục vụ như là một trung tâm để mua hàng trao đổi công bằng tiền tệ trong game và tiền thật.

Event Item ExchangeEdit

Các Event có thể được trao đổi với limited cards và items. Mỗi Event đều có cửa hàng riêng và các cửa hàng có thời gian đóng cửa một vài ngày sau khi Event kết thúc. Khi cửa hàng Event đang hoạt động, có một thông báo "Thời gian Hoạt động" (交換 期間 中) đang nhấp nháy trên biểu ngữ cửa hàng.

Xem event page để biết thêm chi tiết về cửa hàng của mỗi Event. Template:-

BurningEdit

Burn Servants và Craft Essences để đổi QPMana Prisms.
Xem Burning Để biết thêm.
Còn với Rare Prism, 4★ và 5★ Servants sẽ cho ra Rare Prism sau khi burning. Template:-


Mana Prism Exchange
Cửa hàng này buôn bán card và items cho Mana prism

Mỗi mục có 3 mục nhỏ bên dưới cho biết:

  1. Thời gian item sẽ được xóa khỏi cửa hàng (年 = năm, 日 = ngày, 時間 = giờ, 分 = phút)
  2. Số lần mua hàng (---- = vô hạn, 売り切れ = hết hàng)
  3. Chi phí Mana Prism

Renewable Inventory
Dưới đây là có thể mua items với Mana Prisms và gia hạn vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.

Item Trade Limit Cost
Summon ticket1 5 Mana prism20
AllGoldExp10 5 Mana prism40
45px1 20 Mana prism15
45px1 20 Mana prism15

Unlockable Craft EssencesEdit

Các Craft Essences này được mở ra từ Rare Prism Exchange.

Là một phần của Happy New Year 2016, Mona Lisa CE đã được bán từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 3 năm 2016..

Item Trade Limit Cost
Monaicon1 1 Mana prism1000
Monaicon1 1 Mana prism1200
Monaicon1 1 Mana prism1400
Monaicon1 1 Mana prism1600
Monaicon1 1 Mana prism1800

Nó đã trở lại với cửa hàng Rare Prism trong 2017 New Year Campaign cùng với việc giảm chi phí xuống 1000 Mana Prisms cho tất cả các copies.

Item Trade Limit Cost
Monaicon1 5 Mana prism1000

Personal Training CE được bán từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2016. Nó đã giới thiệu cửa hàng Rare Prism vào ngày 26 tháng 3 năm 2017.

Item Trade Limit Cost
PTrainingicon1 5 Mana prism1000

Previous Craft EssencesEdit

Personal Lesson CE đã được bán từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2016.

Item Trade Limit Cost
Personal Lesson Gold1 5 Mana prism1000

Chaldea Lunchtime CE đã được bán từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2016.

Item Trade Limit Cost
45px1 5 Mana prism1000

Special Time-Limited OffersEdit

Item Trade Limit Cost
6M Downloads Campaign Special Set

Contains :

  • Qp6M Friendpoint60,000 Golden fruit6 Thumbnail-Silver Apple6 Thumbnail-Bronze Apple6 AllGoldExp6
1 Mana prism6

Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 năm 2016, các items sau đây được bán.

Item Trade Limit Cost
Lucky Bag 2016 - contains the following:
1 Mana prism16
Lucky Bag of Materials 2016 - contains the following:
1 Mana prism160

Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10 năm 2015, các items sau đây được bán.

Item Trade Limit Cost
Gold Chest - contains the following:
1 Mana prism10
Shining Gem for every class x1 1 Mana prism10
Magic Gem for every class x1 1 Mana prism20
Secret Gem for every class x1 1 Mana prism30
Piece for every class x1 1 Mana prism20
Monument for every class x1 1 Mana prism30

Template:-

Rare Prism Exchange
Cửa hàng này bán cards, mystic codes và items cho Rare prism

Mỗi mục có 3 mục nhỏ bên dưới cho biết:

  1. Thời gian item sẽ được xóa khỏi cửa hàng (年 = năm, 日 = ngày, 時間 = giờ, 分 = phút)
  2. Số lần mua hàng (---- = vô hạn, 売り切れ = hết hàng)
  3. Chi phí Rare Prism.

Renewable Inventory
Below items can be bought with Rare Prisms and are renewed on the 1st day of each month.

Item Trade Limit Cost
Crystallized lore1 1 Rare prism5
45px1 1 Rare prism3
Statusup4staratk1 1 Rare prism3
Friendpoint20,000 5 Rare prism1

Non Renewable Inventory
Below items can be bought with Rare Prisms and are not renewed when the number of items were depleted. Certain Items or Cards cannot be bought due to quest completions or limited to 1 per account. (For Players That Has the Item, Mystic Codes or Craft Essences)

Item Trade Limit Cost
Nightlessicon1 5 Rare prism5
Meltyicon1 5 Rare prism5
Unlock Mona Lisa in Mana Prism Shop 1 Rare prism1
Unlock Personal Training in Mana Prism Shop 1 Rare prism1
Journeyicon1
(Only For Players Who Did Not Own It)
1 Rare prism3
Happyicon1
(Only For Players Who Did Not Own It)
1 Rare prism3
Unlock Heroic Spirit Portrait Exchange Shop
Heroicmashuicon1 Heroicartoriaicon1 Heroicjeanneicon1 Heroicattilaicon1 Heroicarjunaicon1
Heroicscaticon1 Heroicushiicon1 Heroicjekyllicon1 Heroicmephisicon1 Heroicdariusicon1

(Limited to one variant per account)
(Only For Players Who Did Not Own It)

1 Rare prism3
Unlock Anniversary Heroines Acquisition Quest
Anniversary Heroines icon1
(Only For Players Who Did Not Own It)
1 Rare prism3
Unlock Anniversary Blonde Acquisition Quest

45px
(Only For Players Who Did Not Own It)

1 Rare prism5
Unlock Royal Brand Acquisition Quest

45px
(Only For Players Who Did Not Own It)

1 Rare prism5
Unlock Scathach Trial Quest
(Only For Players Who Did Not Clear It)
1 Rare prism1
Unlock Arjuna and Karna Trial Quest
(Only For Players Who Did Not Clear It)
1 Rare prism1
Unlock Amakusa Shirou Trial Quest
(Only For Players Who Did Not Clear It)
1 Rare prism1

Template:-

Purchase Saint QuartzEdit

Buy Saintquartz with real money. Purchased Quartz can sometimes be used for special summonings; Quartz obtained for free from completing quests, login rewards, or other non-purchased methods is separate from purchased Quartz.

Saint Quartz currently can only be purchased with Japanese iTunes or Google Play credit (based on your device). Refer here for exchange rates.

Purchased Quartz Bonus Quartz
(does not count as purchased)
Total Quartz Price (JPY, ¥)
101120
415480
126181,400
2516412,900
4234764,800
86811679,800

Special Summon Edit

Collect 10 Unregistered Spirit Origin to trade for one 5★ Servant of your choice.
Time limited servants can be summoned within event duration.
Unregistered Spirit Origin are obtained by summoning your 6th copy of a single 5★ servant and only one Unregistered Spirit Origin is obtained per duplicate.