FANDOM


Friendpoint

Friend Points (FP) là một loại tiền có được khi bạn chọn một Servant Support cho quest, hoặc khi một người nào đó chọn Support của bạn cho support Servant của họ. 10 FP sẽ có được khi chọn một người không có trong Friend List, 25 FP sẽ lấy được từ bạn bè, Và 200 FP sẽ có khi sử dụng NPC support servants trong các Main Quests.

Friend Points được dùng để summon 1-3★ Servants, Craft Essences, Experience Cards, và Status Up Cards.

TriviaEdit

  • Craft Essence The Beginning of a Journey sẽ giúp bạn tăng FP bởi 75. Đây là cách duy nhất hiệu quả trong game bonus FP.

zh:友情點數