FANDOM


Interlude Campaign 4

Thời gian Event : 7 tháng 12 năm 2017 18:00 JST ~ 20 tháng 12 năm 2017 12:59 JST

Interlude4divider
CAMPAIGN INFO


  • Tất cả Interlude Quest sẽ là 1/2 AP bình thường để bắt đầu.

New InterludesEdit

Servant Điều kiện Reward
Icon Servant 193 Clear Salomon
Đạt Ascension đầu tiên
Bond Level 3 hoặc trở lên
Saintquartz
Icon Servant 194 Clear Salem
Đạt Ascension đầu tiên
Saintquartz
Quetzicon Clear Salomon
Đạt Ascension đầu tiên
Bond Level 4 hoặc trở lên
Saintquartz
Gorgonicon Clear Babylonia
Đạt Ascension thứ 3
Bond Level 5 hoặc trở lên
NP Icon NP Upgrade
Jaguarmanicon Clear Salomon
Đạt Ascension đầu tiên
Bond Level 3 hoặc trở lên
Saintquartz
Medusalancericon Clear Babylonia
Đạt Ascension thứ 2
Bond Level 4 hoặc trở lên
NP Icon NP Upgrade