FANDOM


Sq

Saint Quartz hay còn gọi là Gems là một trong những các đơn vị tiền dùng vào nhiều việc .

Saint Quartz (Gem) thường dùng để quay Servants và các Craft Essences. Tốn 3 Gem để triệu hồi 1 lần và 10 Gem để triệu hồi 10 lần. Triệu hồi (quay) với Saint Quartz (Gem) sẽ luôn có may mắn trúng các card 3★ hoặc hơn.

Ngoài việc triệu hồi ra,ta còn có thể dùng Saint Quartz (Gem) với các cách sau:

  • Sẽ được 100% AP tối đa của bạn. Việc này sẽ dẫn đến tạm thời cho bạn số AP nhiều hơn số AP tối đa của bạn
  • Nếu bạn bị đánh bại trong các trận với dùng 2 hoặc ít hơn Command spell (Lệnh Chú), thì bạn có thể hồi sinh Team của bạn với máu là 100% NP.
Saintquartz

Saint Quartz (Gem) có thể nhận được bằng nhiều cách, ví dụ như:

Trong các dịp hiếm hoi, có một cách dùng đặc biệt cho Saint Quartz (Gem) "đã mua". Chỉ có một phần của Gem mua bằng tiền thật có thể được sử dụng trong những trường hợp này. Khi chi tiêu các Gem trong trò chơi, Gem không mua sẽ luôn được tiêu thụ trước tiên.