FANDOM


Salem Summon 2

Thời gian : 6 tháng 12 năm 2017 18:00 JST ~ 20 tháng 12 năm 2017 12:59 JST

SalemDivider
CAMPAIGN INFO


Rate-Up Servants: Icon Servant 1944 ★ Icon Servant 1955 ★
  • Abigail Williams chỉ có trong một khoảng thời gian nhất định (Chỉ trong đợt này).
  • Queen of Sheba sẽ có sẵn để summon trong đợt này ngay cả khi bạn chưa hoàn thành Map Salem.

New ClassEdit

Class MetaEdit

Class Meta Salem Update

NP AnimationsEdit

Abigail :

  • Anim của ẻm sẽ thay đổi khi bạn đưa lên Menu


Sheba :