FANDOM


Shieldericon
Shielder
Sabericon
Saber
Archericon
Archer
Lancericon
Lancer
Ridericon
Rider
Castericon
Caster
Assassinicon
Assassin
Berserkericon
Berserker
Rulericon
Ruler
Avengericon
Avenger
Mooncancer
Moon Cancer
Alterego
Alter Ego
Class-Foreigner-Gold
Foreigner
Beasticon
Beast

[ Servant List ]

Servants là Heroic Spirits của bạn, với cương vị là Master, ra lệnh trong Battle. Mỗi Servants đều có class riêng biệt, active skills, passive skills, và Noble Phantasm.

Có được Servants thông qua summoning. 3★ Servants có thể triệu hồi bằng cách dùng mỗi lần 200 để roll Friend Points, và 3-5★ servants khi dùng mỗi lần 3 Saint Quartz . Một số Servant có thể nhận được như là phần thưởng đặc biệt trong suốt events.

Bạn có thể Ascend Servants khi đã đạt max level, thay đổi một chút về hình ảnh và battle sprites. Lên cấp dần cũng có thể mở khóa skills, tất cả đều có thể nâng cấp. Các Noble Phantasms cũng có thể được nâng cấp; bằng cách dùng giống servant để nâng NP level, Khi hoàn thành Interludes có thể lên được các rank.

Craft Essences có thể trang bị cho servants của bạn để tăng sức mạnh và kỹ năng của servant.

Có thể cho Servants dùng Experience Cards để cho servant tăng kinh nghiệm. Khi đã dủ kinh nghiệm để lên cấp, ATK àv HP đều tăng lên. Status Up Cards cũng làm tăng ATK và HP, nhưng những stat này không phụ thuộc vào level và có giá trị tối đa là 1000 cho mỗi Servant. Bây giờ có thể có Servant thêm được 1000 điểm nữa cho mỗi stat với 4★ Up Cards.

Mỗi servant đều có 1 Attribute(Thuộc tính) có thể ảnh hưởng đến sức mạnh trong các trận chiến.

Khi có Servants trong Party khi hoàn thành quest có thể tăng Bond level, nó sẽ mở tiểu sử và các Interludes nếu có của servant.

Servants cũng có thể là boss hoặc là kẻ thù trong các quest.

Trước khi bắt đầu quest, bạn có thể chọn Support Servant của người chơi khác dựa vào mỗi class để có thể giúp trong trận chiến.

Bạn cũng có thể burn Servants để nhận QPMana Prisms.

Hiện tại FGO có hơn 180 Servants, trong đó có 62 trường hợp bị limited hoặc không hoạt động được unplayable, vì các servant đó chỉ có thể kiếm được như phần thưởng event, nhưng các servant đấy vẫn chưa được vào danh sách servant có thể summoning, hoặc servant chỉ có thể nhận trong thời gian có hạn.

Servant Triangle Edit

Attack Defense
Class Base Shieldericon Sabericon Archericon Lancericon Ridericon Castericon Assassinicon Berserkericon Rulericon Class-Avenger-Gold Mooncancer Class-Alterego-Gold Class-Foreigner-Gold Beasticon1 Beasticon2 Beasticon3
Shieldericon 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
Sabericon 1.0x 1.0x 1.0x
0.5x
2.0x
1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
0.5x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
Archericon 0.95x 1.0x
2.0x
1.0x
0.5x
1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
0.5x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
Lancericon 1.05x 1.0x
0.5x
2.0x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
0.5x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
Ridericon 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
0.5x
2.0x
0.5x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
1.0x 1.0x
Castericon 0.9x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
0.5x
1.0x
2.0x
2.0x
0.5x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
1.0x 1.0x
Assassinicon 0.9x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
0.5x
1.0x
2.0x
0.5x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
1.0x 1.0x
Berserkericon 1.1x 1.0x
1.5x
1.5x
1.5x
1.5x
1.5x
1.5x
1.5x
1.5x
1.5x
1.5x
1.5x
0.5x
1.5x
1.0x 1.0x
Rulericon 1.1x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
1.0x
0.5x
2.0x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
Class-Avenger-Gold 1.1x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
2.0x
1.0x
0.5x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
Mooncancer 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
0.5x
2.0x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
1.2x
Class-Alterego-Gold 1.0x 1.0x
0.5x
0.5x
0.5x
1.5x
1.5x
1.5x
2.0x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
1.0x 1.0x
1.2x
Class-Foreigner-Gold 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
1.0x 1.0x 1.0x
0.5x
2.0x
1.0x 1.0x 1.0x
Beasticon1 1.0x 1.0x
2.0x
2.0x
2.0x
1.0x 1.0x 1.0x
2.0x
1.0x
0.5x
1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
Beasticon2 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
Beasticon3 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x 1.0x
  • Beast I (Goetia) is like Demon Pillar's ?-class Unknownicon
  • Beast II (Tiamat) and Corrupted Ushiwakamaru's ?-class Unknownsilverare like Shielder-class
  • Beast III/R (Heaven's Hole) is like Broken Class Broken
Class Meta Salem Update


Card BacksEdit

Class Bronze Silver Gold
Sabericon SaberBackBronze SaberBackSilver SaberBackGold

Class Bronze Silver Gold
Archericon ArcherBackBronze ArcherBackSilver ArcherBackGold

Class Bronze Silver Gold
Lancericon LancerBackBronze LancerBackSilver LancerBackGold

Class Bronze Silver Gold
Ridericon RiderBackBronze RiderBackSilver RiderBackGold

Class Bronze Silver Gold
Castericon CasterBackBronze CasterBackSilver CasterBackGold

Class Bronze Silver Gold
Assassinicon AssassinBackBronze AssassinBackSilver AssassinBackGold

Class Bronze Silver Gold
Rulericon BerserkerBackBronze BerserkerBackSilver BerserkerBackGold

Class Bronze Silver Gold
Rulericon RulerBackBronze RulerBackSilver RulerBackGold

Class Black Bronze Silver Gold
Class-Avenger-Gold AvengerBackBlack AvengerBackBronze AvengerBackSilver AvengerBackGold

Class Bronze Silver Gold
Class-Alterego-Gold GenericBackBronze GenericBackSilver AlterEgoBackGold

Class Bronze Silver Gold
Class-Foreigner-Gold GenericBackBronze GenericBackSilver ForeignerBackGold

Trivia Edit

  • Trong một số story, một số Servant không phải là một phần của Chén Thánh do đó có thể sẽ không biến mất khi cuộc chiến kết thúc. Và điều này chỉ áp dụng cho một số servant (Jeanne cho Orléans, Nero [không phải là servant trong Septem Singularity] cho Septem và Drake cho Okeanos).
  • Fate/Grand Order Servant độc quyền chỉ có một
Fate Grand Order 7 Exclusives Servant!!-0

Fate Grand Order 7 Exclusives Servant!!-0